14-2556 King Frederik VII (Z-5-059)

14-2556 King Frederik VII (Z-5-059)


© Virginia E. Vail 2012